Praktijkinformatie

PRAKTIJK.nl website voor huisartsa

Spreekuren

Medisch Centrum Gelderlandplein is het gehele jaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar voor vragen of het maken van een afspraak

Spreekuren

Een afspraak kunt u tevens via de webagenda maken, na het aanmaken van een account via het patiëntenportaal. Voor een niet-spoedeisende afspraak kunt u binnen een paar dagen terecht, voor spoedeisende zorg altijd dezelfde dag.
.
Onze assistentes zullen u aan de telefoon vragen wat de reden van aanvraag voor een afspraak is, dit om te kunnen inschatten wat de urgentie van de zorgvraag is.
.
Sinds kort is het ook mogelijk om in plaats van een fysiek consult een video bel consult aan te vragen. Net als een fysiek consult dient u dit eerst met de assistente af te stemmen. Zij kunnen u dan een datum en tijd geven waarop u met een van de artsen kan beeldbellen.

No show tarief

Omdat het te vaak voorkomt dat mensen zonder afmelding niet op het spreekuur verschijnen van de praktijkondersteunster GGZ hebben wij besloten om een extra herinneringsbericht te sturen vooraf aan de afspraak middels een SMS. Wanneer iemand dan toch niet verschijnt zullen wij de gereserveerde tijd in rekening brengen middels een separate factuur a €50,-.
.
Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel

Huisbezoek

Een visite verzoeken we u voor 10.00 uur aan te vragen.

Spoedgevallen

Bij spoed is de praktijk de gehele dag tussen 08:00 – 17:00 uur te bereiken.
Bij noodgevallen belt u 112

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

Buiten kantoortijden kunt u terecht bij:

VUmc polikliniek
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
.

Belt u eerst met 088 – 00 30 600

Praktische informatie

De praktijk is gevestigd op de eerste etage in een mulitfunctioneel pand. Naast onze huisartsenpraktijk bevindt zich in dit gebouw o.a. een apotheek, een fysiotherapiepraktijk, een diëtiste, een verloskundige en een logopediepraktijk.

Inschrijven als nieuwe patiënt

U kunt zich momenteel niet inschrijven bij onze praktijk. Uitgezonderd zijn (in sommige gevallen) familieleden van bij ons ingeschreven patiënten.

LSP

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

Direct online toestemming regelen
.
Toestemming
Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend.
.
Wie maken gebruik van het LSP?

Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten gebruikmaken van het LSP om medische gegevens van patiënten te delen. Organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ), zoals die wordt geboden op consultatiebureaus en op scholen, maken gebruik van het LSP voor het overdragen van dossiers naar andere JGZ-organisaties.

.
Een brochure met verdere uitgebreide informatie vindt u door op de onderstaande link te klikken:

www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/Brochure_VZVZ_2013-12.pdf

.
Onderstaand vindt u een link naar een formulier dat u kunt uitprinten en inleveren bij de praktijk.

www.huisartsenhulp.nl/docs/toestemmingformMCG.docx

.
Ook kunt u de aanmelding zelf regelen online. Zie hiervoor de onderstaande link.

www.ikgeeftoestemming.nl

Wetenschappelijk onderzoek

De Praktijk hoort bij het huisartsennetwerk van het VU medisch centrum.
.
Jaarlijks zijn wij betrokken bij 1-2 onderzoeksprojecten. Voor uitgebreide informatie over dit Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde kijkt u op:

www.anh-vumc.nl

.
U kunt gevraagd worden om aan onderzoek mee te doen.
.
Uw gegevens zullen anoniem verwerkt worden. De koppeling tussen het onderzoek en uw adresgegevens worden gemaakt in de praktijk. Het VU beschikt dus niet over uw NAW-gegevens (naam, adres etc).
.
Indien u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek kunt u dat bij ons aangeven, dan vermelden we dat in uw dossier.
.

Wilsverklaring en reanimatie

Het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven begint vaak te laat. En gaat daardoor niet zelden gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen.
Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven.
.
Onderstaand vindt u informatie over het voeren van een gesprek met uw huisarts over het levenseinde en over het voorbereiden van het opstellen van een wilsverklaring.
.
Link: Het levenseindegesprek
.
Hieronder kunt u tevens een voorbeeld document downloaden van een wilsverklaring die u zou kunnen gebruiken.

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld, dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken.
.

Lees hier verder

Dit kunt u doen door het klachtenformulier in te vullen en in te leveren. Eén van onze huisartsen neemt u klacht dan in behandeling.
.
De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op u klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.
.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl.

reisprik logo
reisprik
rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.
.
De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 38,20 (korter dan 15 minuten) of € 76,40 (langer dan 15 minuten).

thuisarts

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de op dit moment beschikbare jaarverslagen van de praktijk.

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020

Translate »