Verwijzing nodig voor specialist: LET OP!

Verwijzing nodig voor specialist: LET OP!

De verwijzing naar een specialist waar u eerder bent geweest:

Wij krijgen vaak de vraag of wij een verwijzing willen maken voor een specialist waar u al eens eerder bent geweest. Vaak heeft u hier echter helemaal geen nieuwe verwijzing voor nodig en raden wij u sterk aan op deze website te kijken: https://verwijsafspraken.nl/


Een verzoek tot een second opinion:

U heeft als patiënt recht op een second opinion. U dient dit echter aan te vragen bij de behandelend specialist en zo geldt ook de afspraak met uw zorgverzekeraar. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij zwaarwegende bezwaren zoals een hoogopgelopen conflict uw specialist in een solopraktijk, zou u eventueel bij uw huisarts kunnen aankloppen.


De verwijzing achteraf:

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor, niet-spoedeisende zaken, uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. Een huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij/zij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.

Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er vooraf geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt.

Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar terecht.Translate »